[enjoyinstagram_mb]

FutureClassroomLab i Campus Carlsberg

Future Classroom Lab er en del af EU-samarbejdet European Schoolnet. Center for undervisningsmidler - KP varetager det danske ambassadørskab for Future Classroom Lab, og visionen er at finde nye veje til at forstå og arbejde med teknologier i undervisningssammenhænge. Vi samarbejder med en lang række teknologiudbydere om at udvikle nye undervisningsformer, læringsrum og tilgange til integration af teknologi i undervisningen.

Du kan besøge Future Classroom Lab på Campus Carlsberg i København. Her kan du få råd, inspiration og vejledning i forhold til, hvordan du selv kan arbejde med tekonologiunderstøttede læringszoner.

Teknologiunderstøtte læringszoner

Future Classroom Lab (FCL) skaber fleksible, fysiske læringsmiljøer, udforsker læringszoner og eksperimenterer med deres betydning for en vellykket integration af it i undervisningen.

Future Classroom Lab er en reel mulighed for at understøtte og gentænke pædagogisk og didaktisk reflekterede tilgange til rum, designthinking, innovation og den allernyeste teknologi. En udvikling rodfæstet i aktive, medskabende og innovative arbejdsprocesser.

Det 21. århundredes kompetencer

Future Classroom Lab er en rugekasse for udvikling af læreprocesser til det 21. århundrede, en tid hvor den lærende (elev/studerende) bør være en aktiv og ofte kollaborerende deltager i en iterativ arbejdsproces, hvor teknologi indgår, når det er meningsfuldt. Læreprocesser, hvor det at fejle, afprøve, sketche, ’make’ og programmere sig frem er en integreret del af læreprocessen. Dermed skabes en reel mulighed for, at den studerende/eleven kan bevæge sig fra forbruger til reflekterende producent og derved kickstartes i sin dannelse i en digital tidsalder. 

Blog

Digital kreativitet – når elever lærer af hinanden

Udgivet den 18. december 2018

Af: Ole Christensen og Martin Thun Klausen, Future Classroom Lab. Københavns Professionshøjskole. I denne artikel…

Læs mere

”Det er fedt at lære af hinanden” – med Micro:Bit i pædagogisk praksis

Udgivet den 2. juli 2018

Af: Martin Thun Klausen og Ole Christensen, Københavns Professionshøjskole. I Future Classroom Lab (FCL) på…

Læs mere

‘Lærerstuderende i Future Classroom Lab – vi kan ikke vente’

Udgivet den 10. august 2016

v. Lise Møller underviser i dansk på Future Classroom Teacher Nu er der ikke lang…

Læs mere
 
Future Classroom lab.dk
Center for undervisningsmidler, UCC 
 
Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V.

Team

Lonnie Sørensen
losn@kp.dk / 41 89 71 57
Bjørn Ilsøe
bji@kp.dk / 41 89 73 94
Lasse Remmer
lrem@kp.dk / 41 89 86 82
Karin Dyrendom
kard@kp.dk / 41 89 86 83
Martin Thun Klausen
matk@kp.dk / 41 89 86 87
Lise Møller
lism@kp.dk / 41 89 93 01
Malte Von Sehested
mavs@kp.dk / 41 89 72 49
Niels-Peder Hjøllund
nihj@kp.dk / 41 89 89 56
Tobias Heiberg
tohj@kp.dk / 41 89 81 43
Martin Exner
maex@kp.dk / 41 89 72 82
Karen Mikkelsen
karm@kp.dk / 41 89 71 92
Andreas Binggeli
anbi@kp.dk / 41 89 74 24
Marcus Dietrich
mdi@kp.dk / 41 89 74 07

Samarbejdspartnere