Hvad er FCL?

Future Classroom Lab er et fysisk, håndgribeligt undervisningsrum, som kobler pædagogik, didaktik, teknologi og indretning. Center for Undervisningsmidler, CFU, UCC, vil med Future Classroom Lab inspirere elever, lærerstuderende, lærere, undervisere meningsdannere og politiske niveauer til at re-tænke deres undervisning og skolen i det 21. århundrede. I Future Classroom Lab er der plads til at fordybe sig i processer og reelle problemstiller. I Future Classroom Lab er der ligeledes mulighed for at få fingrene i den nyeste teknologi sammen med et hold it-didaktiske eksperter.

I Future Classroom Lab får eleverne mulighed for selv at designe deres arbejdsprocesser, de skal selv får ideen, lave prototypen, afprøve den, justere idé og prototype og skabe færdige produkter. Det er eleven, der er i centrum i processen. Lærerens job er at facilitere en retning, understøtte med en faglig ramme og være behjælpelig med materialer osv.

21st Century Learning Skills, Maker Spaces, digital dannelse, web 2.0, Future Classroom Lab, innovation, digital fabrikation og meget mere, er begreber der beskriver læring i det 21. århundrede. I alle disse begreber er teknologi et centralt element. I mange tilfælde skaber det nye muligheder til undervisningen at anvende teknologi, bl.a. får eleverne mulighed for at udvikle 21st Century Learning Skills i en teknologisk kontekst, fokusere på (digital) dannelse og meget mere.

Future Classroom Lab er et koncept der skaber, udforsker og eksperimenterer med læringszoner og deres betydning for meningsfuld integration af IT i undervisningen (futureclassroomlab.dk). I Future Classroom Lab har eleverne og læreren mulighed for at afprøve og genopfinde didaktikken i forhold til, hvordan man anvender de fysiske rammer, er innovative og anvender design thinking og ny teknologi.

Læringszonerne i FCL

Læringszonerne i FCL

Eleverne og lærere har mulighed for at opleve at være aktive, medskabende og innovative i de arbejdsprocesser, de indgår i, i Future Classroom Lab. Det er ligeledes muligt at opleve, hvordan teknologi kan indgå meningsfuldt i kollaborative arbejdsprocesser, hvor der er mulighed for at afprøve, sketche og programmere sig frem. I Future Classroom Lab får eleverne mulighed for at kunne bevæge sig fra at være forbruger, til underesøgende og reflekteret producent i en digital tidsalder (futureclassroomlab.dk).

Future Classroom Lab er et EU-projekt under European Schoolnet (fcl.eun.org). I Danmark er det Center for Undervisningsmidler UCC, der oversætter projektet til danske forhold på vegne af Styrelsen for IT og Læring, som er under Undervisningsministeriet (futureclassroomlab.dk). Min rolle i Future Classroom Lab har været at indgå som en del af arbejdsteamet. Både i form af unboxing, afprøvning af nye teknologier, workshopafholdning og den daglige hverdag på Center for Undervisningsmidler.

Verdens bedste klasselokale

I efteråret har vi i FCL blandt andet holdt workshops for mediepatruljer fra Furesø kommune, som skulle arbejde med at opfinde verdens bedste klasselokale. Eleverne indrettede fysiske lokaler med hængekøjer, automatiske iPad opladere og hvad de nu ellers fandt på i deres idégenerering – og de skulle finde på milijørigtige løsning, der skulle gøre deres klasseværelse lidt bedre for miljøet (og dem selv):

Brainstorm 'det perfekte klasserum'

Brainstorm ‘det perfekte klasserum’

Eleverne arbejdede blandt andet med teknologien littleBits, som er små komponenter, man kan sætte efter hinanden og dermed lave både store og små kredsløb med.

Med littleBits skabte eleverne fx en temperaturstyret blæser, som ved en bestemt temperatur startede og ligeledes slukkede. Den kunne også åbne lokalets vinduer med en rotor. Andre elever skabte automatiske lyskontakter til toilettet, som tændte hver gang døren åbnede og slukkede.

På jagt i Littlebits

På jagt i Littlebits

Eleverne havde mange gode ideer, som sagt f.eks en iPad-oplader, som opladede alle iPads, når loftlyset slukkede i klasselokalet om eftermiddagen, når eleverne gik. De designede opladeren, fordi der aldrig var strøm på deres iPads. Når de kom om morgenen, havde de nemlig typisk glemt at tænde for opladeren dagen før. Med denne teknologi skabte eleverne en konkret løsning på et konkret problem, de havde. I dette forløb arbejde eleverne med at problemidentificere, problemløse, skabe og kollaborere.

Sjov med Hour of code

I forbindelse med Hour of code (hourofcode.com), som blev afholdt i december, lavede vi en robotdag i Future Classroom Lab. Her arbejdede vi med simpel blokkodning, som i programmet Scratch og programmering af robotten Dash & Dot:

Blokprogrammering

Blokprogrammering

Dash og Dot

Dash og Dot

Vi havde lavet en kæmpe robotbane på gulvet med blå tape og pap. Eleverne skulle programmere deres Dash & Dot igennem uden at ramme den blå tape. Eleverne var meget koncentrerede omkring præcisionen af den rute, de lavede til Dash & Dot. Vi havde måske lavet banen lidt for svær, men det tog ikke modet fra eleverne. Tværtimod var der vild kampgejst og glæde ved, bare at kunne få robotten programmeret til at køre et par meter eller komme igennem et par forhindringer uden at røre den blå tape.

Center for Undervisningsmidler er i efteråret gået i gang med at arbejde på at realisere et Future Classroom Lab i en dansk kontekst. Helt konkret var der, da jeg startede lige efter efterårsferien, 2 tomme lokaler og en gang. Disse lokaler skulle indrettes med både teknologier og møbler. Indsigten i alle de nye teknologier er lige så stille kommet hen af vejen, og vi har brugt mange timer på at sætte os ind i de mange forskellige teknologier. Fx har jeg brugt rigtigt meget tid på at bliver ekspert i at anvende en Lasercutter.

Lige om lidt (september 2016) rykker Future Classroom Lab for alvor ind i de store rammer på Campus Carlsberg. Det bliver spændende at se hvilke nye muligheder, det skaber for udvikling af nye veje for pædagogik og didaktik – med teknologi – i rum.

Kilde: Af Mia Elise Wied, Praktikrapport 2015, IT Didaktisk Design, Aarhus Universitet

Tags: , , , , , , , , , , , ,