Teknologiunderstøttede læringszoner

Zonerne og zonemodellen er udviklet med afsæt i European Schoolnets FutureClassrooms zonetænkning, men er praksisoversat ind i en dansk kontekst, hvor projektorienteret, innovativ, entreprenant og kreativ undervisning er i fokus for fremtidens læring.

Læringen, der sættes i spil i Future Classroom Lab, tager udgangspunkt i en zonetænkning med 5 zoner. Læs mere om hver zone her.

               


 Modellen skal forstås som en universel model, som man kan udfolde og udvikle sit didaktiske design for undervisningen ud fra. Innovations- og designmodeller, projektorienteret arbejde og almindelige processuelle forløb kan tænkes og planlægges ind i denne model. Undervisningen kan i realiteten starte i næsten hvilken som helst zone, og underviseren kan derefter planlægge en vej gennem alle eller udvalgte zoner, alt efter hvilke læringsaktiviteter og mål underviseren har fokus på. Eleverne kan også selvstændigt arbejde sig gennem zonerne. Zonerne i FCL kan gennem teknologier, artefakter, læringsressourcer mm, stilladsere forskellige typer af læringsaktiviteter, der hver især er en del af en længere læreproces, og de studerende/eleverne vil på den måde gennem zonernes didaktiske muligheder blive stilladseret gennem processen og mod et produkt og løsning af opgaven.