v. Lise Møller underviser i dansk på Future Classroom Teacher

Nu er der ikke lang tid til Future Classroom Lab flytter til Campus Carlsberg. Et af de mange privilegier, der følger med denne proces er, at Læreruddannelsen UCC starter en ny linje op, en såkaldt uddannelsestoning, kaldet Future Classroom Teacher (FCT i FCL – Vi elsker forkortelser).

De internationale lærerstuderende på besøg i 'det gamle Future Classroom Lab' maj 2016 i Titangade

De internationale lærerstuderende på besøg i ‘det gamle Future Classroom Lab’ maj 2016 i Titangade

Men hvad er Future Classroom Teacher?

Future Classroom Teacher  er en uddannelse for studerende, der vil være en lærer, som tænker sin profession ind i fremtiden. En Future Classroom Teacher er ikke nødvendigvis er teknologi-ninja, men en lærer har lyst til at lære og eksperimentere med ny teknologi. En lærer der har blik for, og som er forberedt på, hvordan ny teknologi præger elevernes dannelse og skolens opgave og som udvikler de kompetencer, der bliver efterspurgt i fremtidens klasseværelse.

Læs lidt mere om FCT på UCCs hjemmeside – her eller her

Med Future Classroom Teacher bliver den studerendes læreruddannelse tonet med en teknologisk profil og en sproglærerprofil med dansk udskoling og engelsk som undervisningsfag. Dertil kommer faget lærerens grundfaglighed, som er fælles for alle lærerstuderende. Den lærerstuderende får derfor læreruddannelse med en sproglærerprofil, men med et særligt fokus på den teknologiske dimension og lærerfaglige kompetencer til at forstå og anvende teknologier i undervisning.

I uddannelsestoningen er den studerende stærkt tilknyttet Future Classroom Lab (læs evt. lidt mere om FCL her), hvor de lærerstuderende bl.a. i samarbejde med andre af professionshøjskolens uddannelsers studerende kan eksperimentere med ny teknologi, internationale samarbejder og nye innovative undervisningsformer.

Den studerende der vælger Future Classroom Teacher får også mulighed for at indgå i spændende opgaver relateret til studiemiljøet på Campus Carlsberg, såsom UCCs Digiguides, UCC samarbejde med Coding Pirates etc.

Hvad sker der lige nu?

I disse dage er de sidste studerende ved at finde vej ind på læreruddannelsen, og vi starter med et fint hold på i hvert fald 20, måske flere, studerende. Alle vi undervisere er i fuld gang med at forberede semesterplaner, lægge sidste hånd på studieordningstekster, lave arrangementer, aftaler, events og meget, meget mere. Vi kan ikke vente til at få lov til at lege med nye og gamle pædagogiske og didaktiske tilgange, der vender læring på hovedet, inviterer til leg, kilder fagene under tæerne, udfordrer med hjerneknuserende problemløsning, og presser på for innovative tænkning.

Her på Future Classroom Labs blog, vil I kunne følge med i, hvad der sker på Future Classroom Teacher, udover alt det spændende der sker i selve Future Classroom Lab – Så hæng på!