Produktion

Teknologiunderstøttede Læringszoner

Produktion er zonen, hvor de ideer realiseres, som er udviklet i zonerne Udvikling og Feedback, og som evt. trækker på viden fra zonen Undersøgelse. Denne realisering kan foregå på flere måder, og dermed kan produktet være konkrete prototyper, præsentationer/målrettet formidling eller reel udførelse, fx en kampagne eller lignende. Til tider kan det være alle tre dele på en gang alt afhængig af målsætning og fokus.


De 21. århundredes kompetencer i spil i zonen Produktion

Problemløsning og innovation

Kompetencen “Problemløsning og innovation” er særligt væsentligt i zonen Produktion, da man her for alvor skaber et produkt til virkelige brugere. Fokus ligger på outputtet, og der skal hele tiden skabes forbindelse mellem produktets udformning og brugernes krav til produktet, for at det reelt kan skabe værdi for dem.

It og læring

“It og Læring” kan i høj grad komme i spil i zonen Produktion, og selvom produktionen ikke behøver at være digital, vil mange produktioner ofte på enten den ene eller anden måde blive fabrikeret gennem et teknologisk værktøj eller være et it-produkt.

Læringsrummet – Produktion

Det læringsrum, der understøtter zonen Produktion, er det læringsrum, der stiller de største krav til indretning. Praktisk talt fordi der her skal være så mange muligheder for produktion som muligt. Når der tales om produktion, menes der konkrete prototyper, præsentationer/målrettet formidling eller reel udførelse – til tider alle tre dele på en gang – alt afhængig af målsætning og fokus. Dette betyder, at læringsrummets redskaber smidigt skal kunne muliggøre alle disse typer af produktion, og at man som aktør nemt skal kunne have adgang til disse redskaber samt kunne skifte mellem redskaberne.

Læringsrummet vil være konfigureret af såvel de teknologiske redskaber som de analoge – altså typisk være kendetegnet af en række øer, hvor produktioner foregår. Aktørerne i rummet vil ofte pendle imellem disse forskellige øer alt efter produkt og arbejdsproces. Fleksibilitet ift. indretning går således i denne zone på, hvordan man får skabt en dynamik mellem en nagelfast fysisk indretning i høj grad præget af de nyeste teknologier (f.eks. lasercutter, 3D printere, folieskærere, projektorer m.m) og stationære møbler – overfor mobile enheder både af teknologisk (f.eks. robotter, diverse boards littlebits, ipads, kamera m.m.) og analog karakter (f.eks. møbler, materialer til formgivning m.m.).

Produktion er som zonen ‘undersøgelse’ også en zone, der skal kunne rumme mulighed for fordybelse, på trods af den summen der normalt vil karakterisere zonen undersøgelse. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at skabe mere rolige hjørner i læringsrummet, og f.eks. sammen med aktørerne skabe tidsrammer i arbejdsproces- sen, der kan understøtte fordybelse eller evt. supplere hardwaren med gode sæt høreværn eller lign.

De virtuelle læringsrum i zonen produktion retter sig i høj grad mod fastholdelse. I zonen produktion vil aktørerne ofte være fordybet i deres arbejde, at det kan være svært efterfølgende at påpege præcis hvor i processen, der var afgørende momenter, udsagn og refleksion. Forskellig teknologi rettet mod en sådan fastholdelse 360 kamera, go pro etc. som filmer og lagrer processen uden aktørerne skal gøre noget, kan være hensigtsmæssige i zonen produktion. Tillige løftes elementer fra de virtuelle læringsrum i de øvrige zoner som ‘undersøgelse’ og ‘udvikling’ ind i produktion som retningsgivende led i en realisering.